دانستنی های ایران

بزرگترین شهر زیرزمینی جهان؛ نوش آباد

بزرگترین شهر زیرزمینی جهان؛ نوش آباد اینجا کویر است. دخترکی کوزه ای سفالی در دست دارد و از 45 پله سنگی پایین می رود تا گرانبهاترین مطاع این سرزمین را که آب است را بدست آورد. این پله ها به آب انباری بزرگ ختم می شود. حتما از خود می پرسید که آ... ادامه مطلب

دانستنی های ویزا

تهیه و بهینه سازی شده توسط : آدراپانا